آموزش زبان قرآن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 15


مترجمي زبان قرآن: روشي نوين در آموزش ترجمه قرآن (دوره عالي)

مترجمي زبان قرآن: روشي نوين در آموزش ترج ...

ناشر : سيدعلي حسيني يزدي

سيدعلي حسيني يزدي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

آموزش زبان قرآن به شيوه عربي (ضرب خواني): آموزش حروف الفبا

آموزش زبان قرآن به شيوه عربي (ضرب خواني) ...

ناشر : سپينود - مولف

عفت بهلول

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

دوره مقدماتي مترجمي زبان قرآن: روشي نوين در آموزش ترجمه قرآن

دوره مقدماتي مترجمي زبان قرآن: روشي نوين ...

ناشر : سيدعلي حسيني يزدي

سيدعلي حسيني يزدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال


كتاب آموزش و تست عربي دهم (زبان قرآن ۱)

كتاب آموزش و تست عربي دهم (زبان قرآن ۱)

ناشر : شب افروز

روح الله اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نقش هاي زبان در قرآن و كاربرد آن در آموزش زبان

نقش هاي زبان در قرآن و كاربرد آن در آموز ...

ناشر : نورالامين

فاطمه صفورايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

سرود آسماني 1 (آموزش قرآن و زبان وحي)

سرود آسماني 1 (آموزش قرآن و زبان وحي)

ناشر : طلايي

حميدرضا حيدري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


دوره متوسطه مترجمي زبان قرآن : روشي نوين در آموزش ترجمه قرآن

دوره متوسطه مترجمي زبان قرآن : روشي نوين ...

ناشر : علي حسيني يزدي

سيدعلي حسيني يزدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

آموزش مفاهيم قرآن كريم (به زبان ازبكي)

آموزش مفاهيم قرآن كريم (به زبان ازبكي)

ناشر : مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

آموزش پرمحتوا عربي، زبان قرآن (۱) - پايه دهم

آموزش پرمحتوا عربي، زبان قرآن (۱) - پايه ...

ناشر : خانه زيست شناسي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


دفتر آموزش و تمرين عربي زبان قرآن ۱ پايه دهم (رشته تجربي و رياضي)

دفتر آموزش و تمرين عربي زبان قرآن ۱ پايه ...

ناشر : انتخاب برتر

فاطمه نفري قلعه

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

دفتر آموزش و تمرين عربي، زبان قرآن (۲) پايه يازدهم رشته رياضي و تجربي

دفتر آموزش و تمرين عربي، زبان قرآن (۲) پ ...

ناشر : انتخاب برتر

جلال رستمي پسيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

دفتر آموزش و تمرين عربي، زبان قرآن (۲) پايه يازدهم (رشته ادبيات و علوم انساني)

دفتر آموزش و تمرين عربي، زبان قرآن (۲) پ ...

ناشر : انتخاب برتر

جلال رستمي پسيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال