مكالمه موثر: روش هاي آزموده شده جديد براي افزايش كارآمدي شخصي و اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مكالمه موثر: روش هاي آزموده شده جديد براي افزايش كارآمدي شخصي و اجتماعي

مكالمه موثر: روش هاي آزموده شده جديد برا ...

ناشر : پيكان

ماني عظيم زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال