روان شناسي سياسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


روان شناسي سياسي: موقعيت ها، افراد و مصاديق

روان شناسي سياسي: موقعيت ها، افراد و مصا ...

ناشر : قومس

علي اشرف نظري

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

روان شناسي سياسي

روان شناسي سياسي

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

سعيد عبدالملكي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

روان شناسي سياسي

روان شناسي سياسي

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

محمدرضا جلالي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال


روان شناسي سياسي

روان شناسي سياسي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

ابراهيم برزگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۸۰۰۰۰ ریال

روان شناسي سياسي: وضعيت ها، اشخاص و قضايا

روان شناسي سياسي: وضعيت ها، اشخاص و قضاي ...

ناشر : دانژه

سعيد عبدالملكي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

كتاب طلايي مقدمه  اي بر روان شناسي سياسي (نسل سوم) ويژه دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور

كتاب طلايي مقدمه اي بر روان شناسي سياسي ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

مرجان كاظم زاده عطوفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال