سيستم هاي مديريت اطلاعات با رويكرد توسعه فناوري در سازمان ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سيستم هاي مديريت اطلاعات با رويكرد توسعه فناوري در سازمان ها

سيستم هاي مديريت اطلاعات با رويكرد توسعه ...

ناشر : محمد ابوالفتحي

مهدي صميمي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال