خوشه‌هاي صنعتي و توسعه صنايع كوچك و متوسط |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


خوشه‌هاي صنعتي و توسعه صنايع كوچك و متوسط

خوشه‌هاي صنعتي و توسعه صنايع كوچك و متوس ...

ناشر : انتشارات شريف‌زاده

ايمان كوراوند

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال