تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

داود اكبري پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰۰ ریال

‏‫ تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه ۲

‏‫ تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درج ...

ناشر : نقش آفرينان بابكان

رضا ورمزيار

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰۰ ریال

درسنامه و سوالات چهار گزينه اي به اضافه پاسخ هاي تشريحي تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه ۲ بر اساس آخرين استاندارد (تعميركار...) قابل استفاده كارآموزان ...آموزشگاه هاي آزاد

درسنامه و سوالات چهار گزينه اي به اضافه ...

ناشر : فن برتر رويايي

اح‍م‍د ام‍ي‍رت‍ي‍م‍وري

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال


افزايش مهارت هاي شغلي: تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني (درجه يك)

افزايش مهارت هاي شغلي: تعميركار اتومبيل ...

ناشر : ديباگران تهران

داريوش فريدوني برزآباد

قیمت کتاب سیتی : ۵۷۰۰۰۰ ریال