خاكچال مهندسي پسماند طراحي، ساخت، راهبري، و مراقبت هاي بعد از دفن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


خاكچال مهندسي پسماند طراحي، ساخت، راهبري، و مراقبت هاي بعد از دفن

خاكچال مهندسي پسماند طراحي، ساخت، راهبري ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

محمدعلي عبدلي

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰۰ ریال