اصول و مباني مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 136


اصول و مباني مديريت بحران

اصول و مباني مديريت بحران

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران

كتايون جهانگيري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مديريت اسلامي: (الگوها، مباني، اصول و مفاهيم) با رويكردي به نظام اداري از ديدگاه امام علي عليه السلام

مديريت اسلامي: (الگوها، مباني، اصول و مف ...

ناشر : تعليم و تربيت اسلامي

قنبر اميرنژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت در بازاريابي ورزشي

اصول و مباني مديريت در بازاريابي ورزشي

ناشر : پلك

ابوالفضل فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: مديريت و سرپرستي - اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان، مباحث مديريت و سرپرستي سازمان مشتمل بر: مباني، مفاهيم، اصول

اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: ...

ناشر : موسسه علمي دانش پژوهان برين

سيدرسول موسويان

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزش ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام: كتاب جامع ارشد

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام: كتا ...

ناشر : انتشارات آراه

نير وهاب پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال


اصول و مباني مديريت مالي پيشرفته بنگاه

اصول و مباني مديريت مالي پيشرفته بنگاه

ناشر : مهرآذين

راندولف دبليو وسترفيلد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مباني نظري و اصول مديريت آموزشي

مباني نظري و اصول مديريت آموزشي

ناشر : نشر روان

علي علاقه بند

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت شهري

اصول و مباني مديريت شهري

ناشر : قلم امامت

مريم فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: همراه با مباني بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مصوب سازمان برنامه و بودجه كشورمبتني بر مقررات قانون مديريت خدمات كشوري و آئين نامه اجرايي آن هماهنگ با سرفصل هاي مصوب شوراي عا

اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: همراه با ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول، مباني و فنون مديريت در داروسازي با رويكرد به صنايع داروسازي

اصول، مباني و فنون مديريت در داروسازي با ...

ناشر : فوژان

عباس كبريايي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۵۰۰۰ ریال

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : آثار فكر

پگاه باباخانلو

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال