اقتصاد بخش عمومي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 22


اقتصاد دولت و دولت اقتصادي: جستارهايي در اقتصاد بخش عمومي، ماليه عمومي، حقوق ماليه عمومي و ...

اقتصاد دولت و دولت اقتصادي: جستارهايي در ...

ناشر : اختر

سيدعلي پايتختي اسكوئي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

اقتصاد بخش عمومي (ماليات ها)

اقتصاد بخش عمومي (ماليات ها)

ناشر : جنگل

جمشيد پژويان

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

اقتصاد بخش عمومي

اقتصاد بخش عمومي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمدمهدي عسكري

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۴۰۰۰ ریال


15%
اقتصاد بخش عمومي و حدود وظايف دولت ها

اقتصاد بخش عمومي و حدود وظايف دولت ها

ناشر : هوشمند تدبير

محمد قجر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۳۲۵۰۰ ریال

اقتصاد بخش عمومي

اقتصاد بخش عمومي

ناشر : مهر سبحان

يونس برومند

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ماليه عمومي (اقتصاد بخش دولتي) ويژه دانشجويان رشته ي حسابداري

ماليه عمومي (اقتصاد بخش دولتي) ويژه دانش ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (خوارسگان)

الهام بخشايش

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


اقتصاد بخش عمومي و حدود وظايف دولت ها

اقتصاد بخش عمومي و حدود وظايف دولت ها

ناشر : هوشمند تدبير

محمد قجر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

17%
اقتصاد بخش عمومي

اقتصاد بخش عمومي

ناشر : دانشگاه مفيد

يدالله دادگر

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۵۶۰۰۰ ریال

دروس تخصصي علوم اقتصادي (تجارت بين الملل، ماليه بين الملل، بخش عمومي، پول و بانكداري و اقتصاد اسلامي)

دروس تخصصي علوم اقتصادي (تجارت بين الملل ...

ناشر : مدرسان شريف

يوسف محمدزاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۲۰۰۰ ریال


اقتصاد بخش عمومي

اقتصاد بخش عمومي

ناشر : نشر ني

سيدجواد پورمقيم

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۶۰۰۰ ریال

بازار - دولت، كاميابي ها و ناكامي ها: اقتصاد بخش عمومي 2

بازار - دولت، كاميابي ها و ناكامي ها: اق ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

احمد توكلي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

نقش دولت در اقتصاد بخش عمومي

نقش دولت در اقتصاد بخش عمومي

ناشر : انتشارات پركاس

بابك دائي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال