مطالعه تطبيقي آزادي اجتماعات در حقوق ايران و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مطالعه تطبيقي آزادي اجتماعات در حقوق ايران و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي

مطالعه تطبيقي آزادي اجتماعات در حقوق اير ...

ناشر : نسيم دانش فردا

پروين دهباشي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال