مهندسي كارآفريني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


مهندسي كارآفريني

مهندسي كارآفريني

ناشر : پيك توس

محمدجواد اسماعيل زاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

كارآفريني در مهندسي نقشه برداري

كارآفريني در مهندسي نقشه برداري

ناشر : نوآور

رامين يوسفي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

تحولات و كاربردهاي كارآفريني (مطابق يا سرفصل هاي رشته هاي مهندسي و آموزشكده هاي فني)

تحولات و كاربردهاي كارآفريني (مطابق يا س ...

ناشر : كتيبه نوين

علي واقفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مباني كارآفريني در مهندسي

مباني كارآفريني در مهندسي

ناشر : سخنوران

مريم صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مهندسي مجدد و كارآفريني (در ادارات)

مهندسي مجدد و كارآفريني (در ادارات)

ناشر : انتشارات شيلان

برات رضواني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كارآفريني در مهندسي پزشكي

كارآفريني در مهندسي پزشكي

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

محمدجعفر حسيني شيرازي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مهندسي مجدد كارآفريني

مهندسي مجدد كارآفريني

ناشر : آيات

جواد سياحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال