بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱۱ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱۱

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري م ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

سيدمحمدهادي ايازي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال