‏‫ارائه مدل عوامل كليدي در اجراي موفق مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت ب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫ارائه مدل عوامل كليدي در اجراي موفق مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت بهره برداري مترو تهران و حومه‬

‏‫ارائه مدل عوامل كليدي در اجراي موفق مد ...

ناشر : حريم علم

سيدسجاد موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال