سوالات بخش سوم مديريت پروژه و ساخت كد (2501) دكتري 93 به همراه پاسخ هاي تشريحي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سوالات بخش سوم  مديريت پروژه و ساخت كد (2501) دكتري 93 به همراه پاسخ هاي تشريحي

سوالات بخش سوم مديريت پروژه و ساخت كد ( ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان مديريت پروژه و ساخت مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال