مجموعه سوالات ۱۰۰×۱۰۰ فولاد و بتن، راه سازي و روسازي قابل استفاده براي دانشجويان كارشناسي و داوطلبين |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه سوالات ۱۰۰×۱۰۰ فولاد و بتن، راه سازي و روسازي قابل استفاده براي دانشجويان كارشناسي و داوطلبين آزمون كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران شامل ۱۰۰ تست چهارگزينه اي براي هر درس

مجموعه سوالات ۱۰۰×۱۰۰ فولاد و بتن، راه س ...

ناشر : آترين پارسه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال