مديريت باشگاه ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت باشگاه ورزشي

مديريت باشگاه ورزشي

ناشر : علم و حركت

رحيم رمضاني نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۵۰۰۰ ریال

مباني مديريت در باشگاه هاي ورزشي

مباني مديريت در باشگاه هاي ورزشي

ناشر : دانش افروز

احمد محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال